REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W szkole muzycznej, z natury rze-czy, kładzie się duży nacisk na bezpośredni, indywidualny kon-takt ucznia  i nauczyciela - wy-maga tego chociażby nauka gry na instrumencie, rozwijająca indy-widualne zdolności dziecka. Po-nadto małe liczebnie klasy po-zwalają także nauczycielom prze-dmiotów ogólnych na lepsze poznanie uczniów i ich proble-mów - na pochylenie się nad szczególnymi potrzebami każde-go z dzieci.  Dzięki takiemu podej-ściu nasza społeczność szkolna nie jest jednolitą masą a zbiorem Indywidualności - uczniów, którzy rozwijają swoje talenty i nie są w tym anonimowi.
 

Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia osiągają znakomite wyniki w nauce, potwierdzane uzyskiwanymi stypendiami i nagrodami, czym z powodzeniem konkurują z uczniami innych szkół w mieście. Szkoła szczyci się również wieloma sukcesami artystycznymi osiąganymi przez uczniów. Dzięki szczególnemu za-angażowaniu młodej kadry nauczycieli dzieci z ochotą biorą udział w konkursach czy projektach ogólnopolskich, które pozwalają im rozwijać się także na innych - poza-muzycznych - polach zainteresowań.
 

Szkoła współpracuje z licznymi placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi płockimi (m.in. Młodzieżowym Domem Kultury, Biblioteką „Chotomek", POKiS-em, Domem Darmstadt, Centrum Języków Obcych, Płockim Hospicjum,  czy Książnicą Płocką), ale i instytucjami

z innych miast: Muzeum Jazzu (Warszawa), Piwnica pod Baranami (Kraków).


Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
 sekretariat@psmplock.pl
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Kolegialna 23,  09-402 Płock 
Prosimy również o nieskładanie wniosków w systemie NABO.

Regulamin rekrutacji do OSM I i II st. 2022-2023

Rekrutacja do OSM I i II st. na rok 2022-2023

Wniosek do OSM I st. 2022-2023

Wniosek do OSM II st. 2022-2023

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Plakat informacyjny: Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Tekst i zdjęcia dzieci z instrumentamiREKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do klasy I (II stopień) !
Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sekretariat@psmplock.pl 
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Kolegialna 23,  09-402 Płock 

do  27.08.2021 r.; przesłuchania 30.08.2021 r.


Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
 sekretariat@psmplock.pl
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Kolegialna 23,  09-402 Płock 
Prosimy również o nieskładanie wniosków w systemie NABO.


 Przypominamy o braku możliwości złożenia wniosku osobiście
w sekretariacie szkoły.

REGULAMIN REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W PŁOCKU

WNIOSEK REKRUTACYJNY OSM I ST.

Zarządzenie 01/02/2021/OSM
dot. wprowadzenia regulaminu rekrutacji

WNIOSEK REKRUTACYJNY OSM II ST.

Zarządzenie 02/02/2021/OSM
dot. wyznaczenia terminów: badania przydatności i składania wniosków o przyjęcie do kl. 1 I st.

Zarządzenie 03/02/2021/OSM
dot. wyznaczenia terminów: egzaminu wstępnego i składania wniosków o przyjęcie do kl. 1 II st.

PUNKTY KONSULTACYJNE

grafika wektorowa
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - instrumenty dęte blaszane

Ze względu na wprowadzone obostrzenia musimy spotkać się w sieci - ON -LINE

W kolejne soboty, punktualnie o 10:00 na naszych profilach FB oraz kanale YouTube Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. zamieszczać będziemy nagrania z prezentacjami instrumentów, ćwiczeniami przygotowującymi do badań przydatności oraz kilkoma informacjami o szkole.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować poprzez nasze profile FB (np. w komen-tarzach pod nagraniem), czy po prostu na adres e-mail: sekretariat@psmplock.pl

Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - gitara i akordeon
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - perkusja
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - fortepian
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - instrumenty  dęte drewniane
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - instrumenty smyczkowe
Grafika ilustracyjna: punkt konsultacyjny - śpiew solowy i organy

Wytyczne dot. reżimu sanitarnego
w ramach organizacji punktu konsultacyjnego