Termin  składania wniosków przesunięty do 12 czerwca. 

Rekrutacja na rok szkolny 2020-2021
Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

osmplock@op.pl / sekretariat@psmplock.pl
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Kolegialna 23  09-402 Płock 

 Przypominamy o braku możliwości złożenia wniosku osobiście
w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do OSM II st.

Wniosek o przyjęcie do OSM I st.

Zaświadczenie od lekarza