Ustalono wysokość składki na fundusz Rady  Rodziców w kwocie:

  • 100 zł - pierwsze dziecko,

  • 50 zł - każde kolejne dziecko w tym samym gospodarstwie domowym.

Wpłat prosimy dokonywać elektronicznie, na nr konta Rady Rodziców:
97 1240 3174 1111 0010 4331 4358