Anna Jóźwiak - Przewodnicząca
Anna Nowak-Malesa - Wiceprzewodnicząca
Aneta Izdebska - Sekretarz
Małgorzata Maciejewska - Skarbnik

Członkowie:
Karina Belkner-Malowaniec
Marcin Gajewski
Jacek Kałwa 
Beata Orłowska 
Izabela Tokarczuk 
Jakub Zgorzelski

 

Ustalono wysokość składki na fundusz Rady  Rodziców w kwocie:

  • 100 zł - pierwsze dziecko,

  • 50 zł - każde kolejne dziecko w tym samym gospodarstwie domowym.

Wpłat prosimy dokonywać elektronicznie, na nr konta Rady Rodziców:
97 1240 3174 1111 0010 4331 4358