top of page

RADA RODZICÓW OSM

Przewodnicząca: Alicja Dylewska
Sekretarz: Monika Guzanek
Skarbnik: Diana Panek-Kaczyńska

Ustalono wysokość składki na fundusz Rady w kwocie:

  • 100 zł - pierwsze dziecko,

  • 50 zł - kolejne dziecko.

​Numer rachunku bankowego:
97 1240 3174 1111 0010 4331 4358
Bank Pekao S.A.  I oddział Płock

Regulamin Rady Rodziców

bottom of page