top of page

Program "mPotęga"
edycja IX

Logo projektu "m Potęga"

Uczniowie klas 4-6 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku wezmą udział w IX edycji mPotęgi. Jesteśmy jedną z 114 szkół w całej Polsce, która została nagrodzona! Grantami w roku szkolnym 2022/2023 zostały nagrodzone 83 projekty kierowane do uczniów klas 4-6 i 31 projektów dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z całej Polski!!! Autorem zwycięskiego projektu jest: pani Sylwia Sulkowska.
 

Projekt ukaże praktyczną przydatności matematyki w życiu codziennym. Odbędzie się spacer z mapą oraz aplikacją Google Maps, połączony z rozwiązywaniem kodowanych zadań oraz fotografowaniem „matematyki” zauważonej w całym mieście. Następnie zostanie zorganizowana wirtualna wycieczka po ojczyznach znanych matematyków (np. Grecja, Egipt, Rzym, Francja), połączona z klejeniem brył, wyznaczaniem czasu podróży, prędkości, drogi, tworzeniem ozdób i zawieszek z wykorzystaniem geometrii japońskiej piłeczki (Temari), a także obliczaniem kosztów życia jednego dnia w danym państwie z przeliczaniem jednostek monetarnych. Prócz tego młodzież stworzy matematyczne memy, Miesięcznik „Przydatnik matematyczny” i weźmie udział w grze „Jeden z dziesięciu w matematyce” oraz konkursie logicznego myślenia. 

bottom of page