Ogólnopolski projekt profilaktyczno-edukacyjny dla klas I -V
„Nie zmarnuj swojego talentu”

Naszą szkołę odwiedził ostatnio Lazy Monster, potwór lenistwa, z którym często walczy każde dziecko. Uczniowie pokonali potwora w wyścigach
a prezentując swoje talenty i umiejętności udowodnili, że warto walczyć z lenistwem
i zniechęceniem aby osiągać sukcesy i czerpać
z nich radość. Swój talent muzyczny zaprezentowała Amelia Kowalewska i Jaś Nowakowski a talent wokalny Helenka Kopciejewska. Prowadzące spotkanie, pani Mirella Bęś i pani Justyna Muchlada, przekazały uczniom ważną wiedzę z zakresu e-uzależnień oraz  motywowały ich do odkrywania talentów i walki z lenistwem.

PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY ,,ORTOGRAFFITI”

Nasza szkoła realizuje Program Edukacyjno-Terapeutyczny ,,Ortograffiti”

Metoda Ortograffiti zakłada indywidualizację pracy z uczniem przejawiającym trudności w nauce czytania, pisania, liczenia i ortografii.
 

Jej specyfika polega na tym, że nie tylko wspiera procesy poznawcze uczestniczące w nauce ww. obszarów, ale też przyspiesza rozwój społeczno-emocjonalny dziecka i pobudza jego motywację, co jest warunkiem powodzenia.
 

Program rekomendowany jest przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Szczegółowe informacje na stronie www.ortograffiti.pl

PEDAGOG SZKOLNY:
mgr Edyta Jóźwik

Pon
13.00 - 17.00 
Wt 10.00 - 14.00 
Śr 12.00 - 16.00 
Czw 10.00 - 14.00 

Pt 8:00 - 12.00
 

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej
 

program  adresowany jest do uczniów w wieku 8-12 lat, na zajęciach omawiane są następujące zagadnienia:

  1. Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?

  2. Optymizm - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

  3. Przyjaźń - okazuj miłość i przyjaźń!

  4. Kreatywność - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!

  5. Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!

  6. Zdrowie fizyczne - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!

  7. Szczerość - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!

  8. Życzliwość - próbuj zrozumieć i wspierać innych!

  9. Wdzięczność - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!

  10. Marzenia - wyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Strażnicy uśmiechu
cykl zajęć  psychoedukacyjnych mających na celu rozwój samoświadomości dzieci,  kształtowanie ich umiejętności życiowych oraz społeczno – emocjonalnych,  w tym radzenia sobie z trudnymi i nieprzyjemnymi uczuciami, a także umacnianie zaufania do siebie i do innych.

Ankieta dla uczniów klas IV - VIII