Stos książek

Dokumenty

AKTUALNA wewnętrzna procedura dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Płocku

Zarządzenie i instrukcje dotyczące COVID-19
Zarządzenie Dyrektora dot. COVID-19
Procedura korzystania z Biblioteki Szkolnej
Instrukcja bezpiecznego zdejmowania rękawiczek
Instrukcja bezpiecznego zdejmowania masek
Oświadczenie dla rodziców
Statut OSM
Szkolny program wychowawczo profilaktyczny OSM 2018
Korzyści kształcenia muzycznego
Poradnik dla rodziców
Regulamin wypożyczania instrumentów