top of page
Logotyp OSM: grafika przedstawia klucz wiolinowy na pięciolini, która przechodzi w zarys katedry.
DOKUMENTY DOTYCZĄCE SZKOŁY
Statut Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Płocku

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2023-2024

Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

MATURA 2024
 

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego znajdują się na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

 1. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2024 https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf

 2. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W FORMULE 2023 https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20EM%202024%20Informacja%20FIN.pdf

 3. KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf

 4. KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIESZCZEGÓŁOWYCH SPOSOBÓW DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230817%20EM_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024

Wszystkie informacje na temat egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 1. Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r. https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf

 2. Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2024 r. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/20230817%20E8_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf

 3. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf

 4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2024 r. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/20230817%20E8%202024%20Informacja%20COMPL%20FIN.pdf

 5. Formularze przydatne dla zdających oraz rodziców/opiekunów
  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Korzyści kształcenia muzycznego
Poradnik dla rodziców
Regulamin wypożyczania instrumentów 
DLA PRACOWNIKÓW

Broszura wdrożeniowa PPK

Klauzula Informacyjna RODO Investor PPK SFIO art. 13

Wniosek o prowadzenie PPK dla osoby w wieku 55 +

Deklaracja rezygnacji z dokony- wania wpłat do PPK

bottom of page