top of page
Logotyp OSM: grafika przedstawia klucz wiolinowy na pięciolini, która przechodzi w zarys katedry.
DOKUMENTY DOTYCZĄCE SZKOŁY
Statut Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st.
Szkolny program
wychowawczo-profilaktyczny OSM 2018
DLA RODZICÓW
Korzyści kształcenia muzycznego
Poradnik dla rodziców
Regulamin wypożyczania instrumentów 
DLA PRACOWNIKÓW

Broszura wdrożeniowa PPK

Klauzula Informacyjna RODO Investor PPK SFIO art. 13

Wniosek o prowadzenie PPK dla osoby w wieku 55 +

Deklaracja rezygnacji z dokony- wania wpłat do PPK

bottom of page