WAŻNE!!!
Nowe godziny funkcjonowania sekretariatu i administracji dla interesantów:  
9:00 - 14:00
W związku z częściową pracą zdalną pracowników prosimy, aby spotkania
w placówce z konkretnymi osobami sygnalizować wcześniej,
najlepiej pocztą elektroniczną.

 

ADRESY E-MAIL znaleźć można tutaj: https://www.muzycznaplock.pl/kontakt

ZIMOWA AKADEMIA MUZYKI 2021

REGULAMIN UCZESTNICTWA - ZAM 2021

ZAPISY TRWAJĄ DO 30 LISTOPADA!

Kolejne zadnie zrealizowane!
Brawo 2B!

Płocka Orkiestra Symfoniczna zaprasza na koncert w najbliższy piątek!

Bezpłatne wejściówki dla uczniów i nauczycieli PSM i OSM można odebrać w kasie biletowej POS, ul. Bielska 9/11, na hasło "Szkoła Muzyczna".

WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,
w związku z rosnącą ilością zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wprowadzamy
w sekretariacie obostrzenia związane z przyjmowaniem interesantów - zarówno uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Wszystkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie lub e-mailowo, na ile to możliwe będziemy starali się je rozwiązywać drogą elektroniczną.


W kwestii użyczania i zdawania instrumentów: do piątku (23.10.2020 r.)
w zwykłych godzinach; od 26.10.2020 r. zawieszamy wydawanie instrumentów/podpisywanie umów do odwołania (w kwestiach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny).

GŁOSUJEMY!!!

To ostatni moment!

WALCZYMY  o  dwie nowoczesne pracownie: MUZYCZNO-KOMPUTEROWĄ i JĘZYKOWĄ

GŁOSOWAĆ MOŻNA:

- bezpośrednio: w  Referacie Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przy ul. Misjonarskiej 22 (godz. 7.30 ‐ 18.00, tylko w dni robocze),


- elektronicznie:  przez system obsługi  Budżetu Obywatelskiego Płocka  www.mojemiasto.plock.eu.

 

Potrzebujemy głosów całej społeczności szkolnej: nauczycieli, pracowników, uczniów oraz rodziców!!!

Szanowni Państwo,
W związku z potwierdzeniem pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 u jednego z nauczycieli instrumentalistów naszej Szkoły informuję, że wszystko odbywa się zgodnie z procedurami właściwymi dla takiej sytuacji. Szersza informacja na ten temat została przekazana społeczności szkolnej przez Dyrektora, poprzez Dziennik Elektroniczny.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 7 SIERPNIA 2020 R.
par. 24 dotyczący zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej

5 PAŹDZIERNIKA BIBLIOTEKA SZKOLNA
BĘDZIE CZYNNA
OD 14.00 DO 17.00

DRODZY RODZICE!

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078):

  • dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia, mogą zgłaszać się do gabinetów stomatologicznych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub opiekuna), w wyznaczonym przez pracownika gabinetu dniu i o wyznaczonej godzinie. Opieka stomatologiczna może być sprawowana przy braku sprzeciwu rodziców/opiekunów lub na podstawie wyrażonej pisemnej zgody, zgodnie z art. 7 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami;

  • umawianie na wizytę odbywa się w wybranym gabinecie
    stomatologicznym, w dniach i godzinach pracy gabinet: osobiście,
    telefonicznie lub przez osobę trzecią;

  • pacjenci z bólem przyjmowani są w dniu zgłoszenia.

WYKAZ GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH

BIERZEMY UDZIAŁ W PROJEKCIE!

Klasy: 2B i 4A mają już za sobą wykonanie jednego z dwudziestu zadań. Jak im poszło? 

35

GŁOSUJEMY!!!

WALCZYMY  o  dwie nowoczesne pracownie: MUZYCZNO-KOMPUTEROWĄ i JĘZYKOWĄ

GŁOSOWAĆ MOŻNA:

- bezpośrednio: w  Referacie Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przy ul. Misjonarskiej 22 (godz. 7.30 ‐ 18.00, tylko w dni robocze),


- elektronicznie:  przez system obsługi  Budżetu Obywatelskiego Płocka  www.mojemiasto.plock.eu.

 

Potrzebujemy głosów całej społeczności szkolnej: nauczycieli, pracowników, uczniów oraz rodziców!!!

WYDARZENIE

06.10.2020 r.

godz. 18.00

XVI Konkurs Pianistyczny 
im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego

30 listopada - 4 grudnia 2020 r.

ODWOŁANY!!!

Z przykrością informujemy, że z powodu pandemii COVID-19 oraz restrykcji sanitarnych z tym związanych, XVII edycja Konkursu Pianistycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego w Płocku, zaplanowana w dniach 30 listopada – 4 grudnia 2020 roku nie odbędzie się. W obecnej sytuacji nie mamy możliwości bezpiecznego przeprowadzenia konkursu.

Nowy termin zostanie podany po uzgodnieniach z CEA.

Organizatorzy

UMOWY UŻYCZENIA INSTRUMENTÓW - przedłużamy!!!

Szanowni Państwo,

przedłużamy czas zawierania umów użyczenia instrumentów muzycznych. W najbliższych dniach spisywać je będziemy we:

wtorek (22.09.) i piątek (25.09.) - w godz. 7.30 - 15.30,
oraz
środę
(23.09) i  czwartek (24.09.) - w godz. 9.00 - 17.00   
w Sekretariacie Szkoły. TYLKO W OBECNOŚCI NAUCZYCIELA.

UMOWA będzie sporządzona na podstawie WNIOSKU (wydanego i podpisanego przez nauczyciela) oraz PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO instrumentu, wystawianego w magazynie instrumentów. Należy je mieć przy sobie.

Wcześniej musicie Państwo oddać poprzedni instrument (jeśli taki posiadacie), okazując w sekretariacie DOKUMENT PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI oraz PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY (z magazynu instrumentów), zaświadczające o tym, że instrument został oddany w stanie niepogorszonym.

Plan lekcji klasy I -VI (I st.) 

Plan lekcji klasy I -III (II st.)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA
ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

SPIS PODRĘCZNIKÓW 

NIEOBJĘTYCH DOTACJĄ

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Gorąco zachęcamy, aby na bieżąco śledzić wydarzenia z  życia naszej szkoły na Facebooku.

UWAGA!

INFORMUJEMY, IŻ W DNIACH OD 16.11.2020 r. DO 27.11.2020 r. 
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W PŁOCKU BĘDZIE OTWARTA OD GODZ. 7:00 DO 20:00