Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom
i Pracownikom dziękuję za wsparcie i oddany głos!!
 UDAŁO SIĘ!!
Szkoła zakwalifikowała się i otrzyma dotację
z 8 Budżetu Obywatelskiego Płocka. 

To dzięki Państwa głosom uda się sfinansować bus dla uczniów, wyposażenie koncertowe i studio nagrań. 
                                                                                    Dziękuję !!

                                                                                                     Michał Zawadzki