UMOWY UŻYCZENIA INSTRUMENTÓW - przedłużamy!!!

Szanowni Państwo,

przedłużamy czas zawierania umów użyczenia instrumentów muzycznych. W najbliższych dniach spisywać je będziemy we:

wtorek (22.09.) i piątek (25.09.) - w godz. 7.30 - 15.30,
oraz
środę
(23.09) i  czwartek (24.09.) - w godz. 9.00 - 17.00   
w Sekretariacie Szkoły. TYLKO W OBECNOŚCI NAUCZYCIELA.

UMOWA będzie sporządzona na podstawie WNIOSKU (wydanego i podpisanego przez nauczyciela) oraz PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO instrumentu, wystawianego w magazynie instrumentów. Należy je mieć przy sobie.

Wcześniej musicie Państwo oddać poprzedni instrument (jeśli taki posiadacie), okazując w sekretariacie DOKUMENT PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI oraz PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY (z magazynu instrumentów), zaświadczające o tym, że instrument został oddany w stanie niepogorszonym.

Plan lekcji klasy I -VI (I st.) 

Plan lekcji klasy I -III (II st.)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA
ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

SPIS PODRĘCZNIKÓW 

NIEOBJĘTYCH DOTACJĄ

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020-2021
Dokumenty dostępne w zakładce Rekrutacja

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący Koronawirusa