top of page

rok szkolny 2021-2022

Dyplom Festiwalu Mundus Cantat za zdobycie pierwszej nagrody.

CHÓR ASBEEK z dyrygentem Andrzejem Sitkiem na czele i w tym roku wrócił do Płocka z workiem nagród, m.in. Trofeum Mundus Cantat i Nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu, zdobytych na Mundus Cantat International Choir Festival – Sopot, listopad 2021.

Złoty Dyplom dla Chóru ASBEEK
Złoty Dyplom dla Chóru ASBEEK
Dyplom dla chóru ASBEEK  - II nagroda

rok szkolny 2020-2021

Dyplom laureata III nagrody - Dominika Podraska - Krajowy Konkurs Gitarowy
Dyplom laureata II nagrody - Michał Klepacki - Krajowy Konkurs Gitarowy
Dyplom laureata I nagrody - Katarzyna Brzezińska - Konkurs Akordeonowy Fermata

Tydzień temu zakończyliśmy, organizowany przez Fundację Przystanek Rodzina i Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku, II Płocki Konkurs Akordeonowy FERMATA (jeszcze w wersji on-line), a dziś chcemy pochwalić się znakomitymi wynikami naszych uczniów.
I tym razem nie zawiodła KASIA BRZEZIŃSKA, która zdobyła I NAGRODĘ w swojej kategorii Gratulujemy! Słowa uznania kierujemy też do nauczyciela Kasi - pana Piotra Frąsia. 

Dyplom laureata II miejsca - Antonii Jagodziński - Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy
Dyplom laureata II miejsca - Zofia Tomczak - Konkurs Wiolonczelowo-kontrabasowy
Dyplom Wyróżnienia - Zofia Pankowska - Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy

Czerwiec 2021 rozpoczynamy informacjami o kolejnych nagrodach zdobytych przez naszych zdolnych uczniów - tym razem z klasy wiolonczeli pani Katarzyny Beresińskiej - w ra-mach VII Konkursu Wiolonczelowo-Kontra-basowego w Kowalewie Pomorskim (on-line). Wielkie brawa dla: Antoniego Jagodzińskiego (II miejsce), Zofii Tomczak (II miejsce ) i Zofii Pankowskiej (wyróżnienie )!!!

Dyplom laureata V miejsca - Katarzyna Brzezińska

Katarzyna Brzezińska zajęła V miejsce w konkursie Internationaler Akkordeon-wettbe-werb Klingenthal - to naprawdę ogromny sukces młodej akordeonistki.

Konkurs w Klingenthal jest bowiem jednym z najbardziej renomowanych konkursów akorde-onowych na świecie. W każdej kategorii uczestnik konkursu - oprócz wła-snego programu - prezentuje jeden z utwo-rów obowiązkowych, stojących bardzo wyso-ko pod względem poziomu trudności. Samo przejście do etapu finałowego jest już osiągnięciem W każdej edycji przyznawane są tylko trzy pierwsze nagrody, nie ma ex aequo, nawet jeżeli różnica w punktach jest mini-malna.

Jesteśmy szalenie dumni i gratulujemy zarówno Kasi Brzezińskiej, jak i jej nauczycielowi - Panu Piotrowi Frąsiowi.

Dyplom laureata II miejsca - Krzysztof Oprawka

Krzyś Oprawka zajął II miejsce (w swojej grupie wiekowej) na Włocławskich Spot-kaniach Skrzypcowych "Na polską nutę", gdzie wyróżniono również Pana Marka Chojnackiego, za znakomite przygotowanie ucznia.

Dyplom laureatki I nagrody - Amelia Kowalewska

Amelia Kowalewska zdobyła I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie OPUS 2021 (on-line)Gratulacje składamy również nauczycielowi instrumentu - Grzegorzowi Dębskiemu.

Dyplom wyróżnienia - Julian Krajenta

Julian Krajenta wyróżniony w ważnym konkursie pod auspicjami CEA. Laury tym wartościowsze, że nasz trzynastoletni fago-cista, konkurował  z dużo starszymi koleżan-kami i kolegami.

Dyplom laureata nagrody I stopnia - Amelia Chacińska

Tym razem na podium stanęła nasza gitarzystka  - Amelia Chacińska, zdobywczyni nagrody I stopnia. Wielkie brawa dla Amelii  i gratulacje dla pana Dariusza Wiączka.

Dyplom laureata II nagrody - Krzysztof Oprawka

Krzyś Oprawka  znów na podium - mamy srebro! Składamy kolejne zasłużone gratu-lacje zarówno uczniowi, jaki i jego nauczy-cielowi - Panu Markowi Chojnackiemu

Dyplom laureata I miejsca - Julian Krajenta
Dyplom laureata II miejsca - Łucja Garlicka
Dyplom wyróżnienia - Małgorzata Salak

Zgarnęliśmy (prawie) całe podium!

Łucja Garlicka i Julian Krajenta zdystan-sowali konkurencję w drugim etapie XXVII Śląskiego Konkursu Drewno dla najmło-dszych, a Małgosia Salak zdobyła wyróżnie-nie w najmłodszej kategorii. 
Brawo Wy!

Gratulacje składamy też, czuwającemu nad fagotową gromadką,
Dawidowi Daszkiewiczowi -Dąbrowskiemu!

Dyplom laureata - Krzysztof Oprawka
Dyplom laureata - Antonii Jagodziński

Podczas Festiwalu nie przyznawano "miejsc", a uczestnik nazwany "Laureatem" wyróżniał się zdecydowanie swoją grą.

Dyplom laureata pierwszej nagrody - Krzysztof Oprawka
Dyplom: Złoty Medal dla Krzysztofa Oprawki

160 uczestników z 26 krajów wzięło udział w Międzynaro-dowym Konkursie Muzycznym w Moskwie, który odbył się w dniach 20-25 marca 2021 r., a nasz zdolny uczeń zdobył tam pierwszą nagrodęSkładamy gratulacje zarówno Krzysiowi Oprawce, jak i jego nauczy-cielowi - panu Markowi Chojnackiemu oraz akompa-niatorce - pani Barbarze Obrębskiej.

Dyplom laureata drugiego miejsca - Krzysztof Oprawka

Laureatem II miejsca (w swojej grupie wiekowej) w XI Ogólnopolskich Spotkaniach Skrzypcowych im. prof. Mirosława Ławrynowicza został Krzysztof Oprawka - gratulujemy! Gratulacje przekazujemy także nauczycielowi -

panu Markowi Chojnackiemu.

Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca dla Amelii Kowalewskiej.

Amelia Kowalewska wygrała swoją kategorię w pierwszej edycji międzynarodowego konkursu dla instrumentów dętych PaMus Flow Global music competition, osiągając bardzo wysoką punktację: 98,67 punktów.

Grę naszej trębaczki oceniło bardzo fachowe jury złożone ze światowej klasy muzyków: Mary Elizabeth Bowden USA, trąbka), Kirill Soldatov (Rosja, trąbka) oraz Dariusz Mikulski - Orchestra & Opera Music Director, Horn-Soloist (Polska, waltornia). Sukcesu gratulujemy zarówno Amelii, jak i jej nauczycielowi - p. Grzegorzowi Dębskiemu

Dyplom - Złoty Fagot dla Łucji Garlickiej
Dyplom - Srebrny Fagot dla Małgorzaty Salak

W ramach 5. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FAGOTOWEGO WADOWICE 2021, który organizowany był w PSM I i II st. w Wadowicach, Łucja Garlicka zdobyła Złoty Fagot, a Małgorzata Salak Srebrny Fagot. Gratulacje także dla Pana Dawida Daszkiewicza-Dąbrowskie, który czuwa nad rozwojem talentu naszych zwyciężczyń.

2020 r.

Dyplom za zajęcie trzeciego miejsca - Amelia Chacińska

W ramach IV FESTIWALU POLSKIEJ MUZYKI GITAROWEJ "Współczesna Muzyka Gitarowa", który organizowany był w PSM I st. im. Janiny Garści w Tczewie, Amelia Chacińska zajęła III miejsce  w swojej kategorii.
Nad gitarowymi postępami Amelii czuwa pan Dariusz Wiączek. 

Złoty Dyplom dla Chóru ASBEEK

Chór ASBeek, w ramach którego siły swe
łączą nasze uczennice z OSM i PSM, zdobył w kategorii D - "muzyka sakralna", w ra-mach Międzynarodowego Festiwalu Chórów MUNDUS CANTAT w Sopocie (on-line), Złoty Dyplom. Ponadto "zgarnął" Srebrne Dyplomy w kategoriach: B ("chóry młodzieżowe") i E ("folklor") oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu

Grafika informująca o zdobyciu przez Katarzynę Brzezińską siódmej lokaty na Konkursie akordeonowym.

Katarzyna Brzezińska uzyskała
VII lokatę (w kat. 9 - 18 lat) na prestiżowym, międzynarodowym konkursie akordeonowym Inter-national Open Trophy 2020, którego organizatorem jest Confédération Mondiale de l'Accordéon.

bottom of page