top of page

Dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/24
w OSM I stopnia:

 

2 - 3 listopada 2023 r.,

30 kwietnia 2024 r.,

2 maja 2024 r.,

14, 15, 16 maja 2024 r.  (egzaminy ósmoklasistów),

31 maja 2024 r.


Dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/24
w OSM II stopnia:

 

2 - 3 listopada 2024 r.,

7 - 9 maja 2024 r. (na potrzeby egzaminu maturalnego),
13 - 16 maja 2024 r.  
(na potrzeby egzaminu maturalnego),
20 maja 2024r. (na potrzeby egzaminu maturalnego).

bottom of page